Forum 2000: Otevřenost a fundamentalismus v 21. století

Filip Šebek

Ve dnech 12. až 14. října 2008 proběhne v Praze již tradičně pod záštitou Václava Havla dvanáctá výroční konference Forum 2000. Jejím hlavním tématem bude „Otevřenost a fundamentalismus v 21. století“ s podtitulem „Svár mezi tradicemi a modernitou“.

„Každý rok pečlivě zvažujeme, jaké bude hlavní téma konference Fora 2000. Letošní téma odráží jev, který je pro vývoj lidských dějin přirozený, ale z pohledu naší doby se zdá, že nyní vystupuje do popředí více než kdykoliv v minulosti,“ říká ohledně tématu letošní konference Václav Havel. Zahajovací ceremoniál se uskuteční 12. října večer v prostorách „Pražské křižovatky“, odsvěceného kostela sv. Anny na Starém Městě. Pracovní jednání konference 13. a 14. října budou rozdělena do tematických panelů, kulatých stolů a řady doprovodných diskusí. „V loňském roce jsem zaznamenal výhrady, že Forum je příliš velké, příliš mnohotvárné, zkrátka, že jde o konferenci, kde probíhá – často paralelně – příliš mnoho zajímavých diskuzí, které obyčejný smrtelník jednoduše nestihne všechny navštívit. Obávám se, že letos tomu nebude jinak. Forum 2000 se po dvanácti letech své existence stalo velkou evropskou konferencí se vším všudy co k tomu patří, včetně oné mnohovrstevnatosti,“ říká ředitel Nadace Forum 2000 Oldřich Černý.

Od politiky přes ekonomii až k náboženství

Hlavní část konference se uskuteční v prostorách Paláce Žofín. Tematické okruhy panelů budou: Víra a různé druhy fanatismu, Mocní a bezmocní, Modernita bez demokracie, Pluralita kultur a demokracie: Nekonfliktní/konfliktní vztahy. Druhý den konference (14. října) bude věnován především Mezináboženskému dialogu – diskusi mezi významnými filozofy a představiteli různých náboženství. Podobně jako v minulých letech, i letošní konference nabízí po mezináboženském setkání následnou Mezináboženskou meditaci v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí otevřenou pro širokou veřejnost. „Kdysi jsem navrhoval, že by bylo dobré vytvořit jakousi ‚velkou duchovní koalici’, která by prohlubovala spolupráci světových náboženství a jejich společné úsilí o úctu k životu, k přírodě, o vnímavý postoj k budoucnosti. Jsem šťastný, že zde pravidelně taková malá duchovní koalice vzniká: propojení lidí dobré vůle, kteří sdílí základní etické hodnoty,“ říká o Mezináboženském dialogu Václav Havel.

Důraz na otázku lidských práv

V prostorách Paláce Žofín, Laterny Magiky, Goethe Institutu a na dalších místech Prahy budou v rámci konference probíhat též panelové diskuze, kulaté stoly, semináře a workshopy na témata od demokracie a lidských práv v různých částech světa (Barma, Bělorusko, Rusko, Kuba, Venezuela) až po budoucnost evropské integrace či hospodářství a obchodu. „Mezi dalšími tématy, o kterých tu často hovoříme – a nejinak tomu bude i letos, mimo jiné v souvislosti s výročím světových událostí v roce 1968 – je otázka lidských práv. Mám radost, že hloubkou svých debat Forum 2000 dokazuje, že se nejedná jen o jakýsi zprofanovaný pojem, nýbrž o koncept s konkrétním obsahem, který je třeba neustále připomínat. Jsem přesvědčen, že lidská práva, lidská odpovědnost, mravní řád i naše svědomí jsou možná nejdůležitější politická témata této doby, s nimiž těsně souvisí veškeré naše konání,“ říká Václav Havel.

Řada zajímavých hostů z Východu

Konference se zúčastní několik desítek významných delegátů z celého světa. Vedle delegátů očekávají organizátoři konference kolem 3000 pozorovatelů z řad vědců, studentů, vládních úředníků, zástupců českého a středoevropského ekonomického prostředí, politiků, médií a zainteresované veřejnosti. Mezi delegáty, kteří dosud potvrdili účast na konferenci, jsou např. známý brazilský spisovatel Paulo Coelho, Jeho Svatost dalajlama, francouzský filozof André Glucksmann, ministryně zahraničních věcí Maďarska Kinga Göncz, ruský opoziční politik a bývalý premiér Mikhail Kasyanov, ředitelka bělehradského Centra pro humanitární právo Nataša Kandić, vůdčí postava běloruské demokratické opozice Alexandr Milinkevič, novinář, zpravodaj ČT v Číně a bývalý válečný zpravodaj CNN Tomáš Etzler, slovenský ministr zahraničních věcí Ján Kubiš, vedoucí běloruského Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Ina Kulej či íránská výtvarnice žijící ve Francii Marjane Satrapi.

www.forum2000.cz

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *