Albánština

Orlí hnízdo jménem Kruja

Kraj drsných horalův

Piro Naçe – fotograf kamenné Albánie

Krevní msta v divokých albánských horách

Ilyrové – po stopách národa Hadů