Česko-Estonské číslo

 

 

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

uplynulo třicet let od založení Česko-estonského klubu / Tšehhi Eesti Klubi (ČEK-TEK) v Praze a zároveň od obnovení nezávislosti Estonska. Obě události spolu souvisejí více, než se na první pohled může zdát. Byly to nadšené začátky. Založení klubu bylo vlastně ještě spojené s listopadem 1989, s dobou, jakou většina lidí prožije třeba jen jednou za život. Tato doba umožnila také u nás v Česku mimořádně silně vnímat situaci pobaltských států a jejich osud v předchozích dekádách. Úsilí Estonců (a také Lotyšů a Litevců) a jejich „zpívající revoluce“ vzbuzovala zájem a sympatie nejen české politické reprezentace, ale i široké veřejnosti. I proto nově založený Česko-estonský klub zažil hned v prvních letech své existence velmi plodné, činorodé období. Až do roku 1997 nebylo v Česku estonské velvyslanectví a Česko-estonský klub tak byl dočasně mostem pro nové formování česko-estonských vztahů, přičemž prostřednictvím svých akcí a vydávání publikací se stal současně i důležitým informačním zdrojem o této baltské zemi.

Časy se mezitím změnily. Dnes jsou oba naše státy členy NATO a EU. Množství informací a kontaktů ve věku internetu a sociálních sítí umožnilo vznik řady hlubších forem spolupráce mezi oběma zeměmi. Vznikají tematicky orientované publikace a výstavy, divadelní představení, filmy i pozoruhodné podnikatelské projekty. Náš klub se k tomu snažil během 30 let své existence přispět přiblížením Estonska, jeho kultury, historie, tradic a přírodních krás české veřejnosti.

V monotematickém čísle časopisu Navýchod, které právě čtete, usilujeme o totéž. V článcích nabízíme mozaiku zajímavých a neotřelých témat spojených s Estonskem. Současně se pokoušíme zachytit pohled jednotlivých pamětníků na činnost klubu. Prvotně články cílíme na širší českou veřejnost, ale časopis vlastně vydáváme i pro nás samotné, tedy pro členy Česko-estonského klubu. Mezi nimi jsou jak estonští a čeští přátelé, včetně „estofilů“ ovládajících více či méně estonský jazyk, tak i Estonci žijící v Česku. Toto číslo časopisu by bez nich nemohlo vzniknout – někteří přispěli vlastními články, jiní se podíleli nepřímo dlouhodobou vzájemnou inspirací utvářející „duši“ česko-estonských vztahů. Estonské číslo časopisu by ale nevzniklo ani bez podpory ze strany redakce časopisu Navýchod. Všem, kdo se na vydání časopisu podíleli, proto patří velké poděkování a uznání.

Příjemné a inspirativní čtení přeje

                        Iivi Zájedová

OBSAH:

Úvodní slovo

Iivi Zájedová, Josef Miškovský

 

Předmluva

Eva-Maria Liimets

 

 1. Vznik Česko-estonského klubu a jeho činností v kostce

Iivi Zájedová

 1. Estonská světová rada a Česko-estonský klub

Marju Rink-Abel

 1. 30 výročí Česko-estonského klubu a Společenství estonských kulturních spolků

Margit Reinkubjas

 1. Opoziční uskupení Baltský svaz

Iivi Zájedová

 1. Dlouhodobá a skvělá spolupráce

Angela Arrasteová

 1. Tanec jako dialog

Romana Khauerová

 1. Estonské akce Skandinávského domu

Michal Švec

 1. Pueri gaudentes, Laulupidu v Estonsku a Česko-estonský klub

Libor Sládek

 1. Estonsko v českých cestopisech a turistických průvodcích

Josef Miškovský

 1. Mezi Tallinnem a Prahou

Luboš Švec

 1. Lesní bratři a Estonsko

Laar Mart. Přeložil David Pliska

 1. Kalendář a výstava o masovém útěku Estonců z roku 1944

Harry Liivrand

 1. Zlatá Praha – útržky vzpomínek

Jüri Engelbrecht

 1. Co víme o folkloru Estonska

Marta Ulrychová

 1. Velký vědecký potenciál České republiky a Estonska

Vladimir Vimberg

 1. Digitalizace státu. Jak se můžeme inspirovat u Estonska

Jiri Bulan

 1. Obrazy svobody v poezii Urve Karuks

Sirje Kiin

 1. Estonské ostrovy

Jan Burian

 1. Úryvek z knihy Ilmara Taska „Pobeda 1946“

Ilmar Taska. Přeložila Ema C. Stašová

 1. Cesta do Estonska přes Prahu

Filip Jan Zvolský

 1. Čechomilství, které začalo nůžkami

Tõnu Kalvet

 1. Tartuská univerzita, vědecké centrum Estonska

Liina Havlíčková

 1. Umělci z pobaltských zemí v poválečném plzeňském hudebním životě

Marta Ulrychová

 1. Úžasné estonské ostrovy

Vladimíra Mináriková

 1. Procházka Prahou po místech spojených s Estonskem a Česko-estonským klubem

Veronika Škvárová

 1. Estonsko v bodech

 

 

Česko-estonský klub, z. s.(zkratka „ČEK-TEK“), je nezávislým, dobrovolným, neziskovým, zájmovým sdružením, jehož účelem je pěstování a prohlubování vzájemných vztahů a poznávání mezi Čechy a Estonci, propagace Estonska a estonské kultury v České republice, krajanská spolupráce mezi Estonci pobývajícími v České republice a další činnosti z těchto cílů vyplývající.

ČEK-TEK pořádá a organizuje pravidelně kulturní večery, setkáni, promítaní

filmů, přednášky, výuku Estonštiny…

Více na:  cek-tek.praha@gmail.com

Klub umísťuje přehled aktuálních pořádaných akcí i novinek z Estonska na https://www.facebook.com/groups/cektek