Úvodní slovo

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

uplynulo třicet let od založení Česko-estonského klubu / Tšehhi Eesti Klubi (ČEK-TEK) v Praze a zároveň od obnovení nezávislosti Estonska. Obě události spolu souvisejí více, než se na první pohled může zdát. Byly to nadšené začátky. Založení klubu bylo vlastně ještě spojené s listopadem 1989, s dobou, jakou většina lidí prožije třeba jen jednou za život. Tato doba umožnila také u nás v Česku mimořádně silně vnímat situaci pobaltských států a jejich osud v předchozích dekádách. Úsilí Estonců (a také Lotyšů a Litevců) a jejich „zpívající revoluce“ vzbuzovala zájem a sympatie nejen české politické reprezentace, ale i široké veřejnosti. I proto nově založený Česko-estonský klub zažil hned v prvních letech své existence velmi plodné, činorodé období. Až do roku 1997 nebylo v Česku estonské velvyslanectví a Česko-estonský klub tak byl dočasně mostem pro nové formování česko-estonských vztahů, přičemž prostřednictvím svých akcí a vydávání publikací se stal současně i důležitým informačním zdrojem o této baltské zemi.

Časy se mezitím změnily. Dnes jsou oba naše státy členy NATO a EU. Množství informací a kontaktů ve věku internetu a sociálních sítí umožnilo vznik řady hlubších forem spolupráce mezi oběma zeměmi. Vznikají tematicky orientované publikace a výstavy, divadelní představení, filmy i pozoruhodné podnikatelské projekty. Náš klub se k tomu snažil během 30 let své existence přispět přiblížením Estonska, jeho kultury, historie, tradic a přírodních krás české veřejnosti.

V monotematickém čísle časopisu Navýchod, které právě čtete, usilujeme o totéž. V článcích nabízíme mozaiku zajímavých a neotřelých témat spojených s Estonskem. Současně se pokoušíme zachytit pohled jednotlivých pamětníků na činnost klubu. Prvotně články cílíme na širší českou veřejnost, ale časopis vlastně vydáváme i pro nás samotné, tedy pro členy Česko-estonského klubu. Mezi nimi jsou jak estonští a čeští přátelé, včetně „estofilů“ ovládajících více či méně estonský jazyk, tak i Estonci žijící v Česku. Toto číslo časopisu by bez nich nemohlo vzniknout – někteří přispěli vlastními články, jiní se podíleli nepřímo dlouhodobou vzájemnou inspirací utvářející „duši“ česko-estonských vztahů. Estonské číslo časopisu by ale nevzniklo ani bez podpory ze strany redakce časopisu Navýchod. Všem, kdo se na vydání časopisu podíleli, proto patří velké poděkování a uznání.

Příjemné a inspirativní čtení přeje

                        Iivi Zájedová, Josef Miškovský

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *