Předmluva

Úvodní slovo

Cesta do Estonska přes Prahu

Lesní bratři a Estonsko

Zlatá Praha – útržky vzpomínek

Tanec jako dialog

Opoziční uskupení Baltský svaz

Mezi Tallinnem a Prahou

Obrazy svobody v poezii Urve Karuksové