Ikona Matky Boží Vladimírské

Karel Sládek

Za původce ikon Matky Boží se podle tradice považuje evangelista Lukáš, který ikonu Bohorodičky údajně zhotovil ještě za jejího života. Ikona Matky Boží Vladimírské však vznikla až počátkem 12. století v Konstantinopoli za doby dynastie Komnenovců. Ještě ve 12. století byla ikona darována konstantinopolským patriarchou Lukášem kyjevskému velkoknížeti Juriji Dolgorukému. Zpočátku byla umístěna ve Vyšgorodu, ale již Jurijův syn Andrej Bogoljubskij hledal nové město a při cestě s ikonou se náhle zastavili koně. Z neznámého důvodu nemohli dál jet, a tak se na tom místě modlili k Bohorodičce a bylo jim zjeveno, aby nové hlavní město bylo pojmenováno Vladimír podle knížete Vladimíra, jenž byl prvním pokřtěným na Kyjevské Rusi a podle kterého ikona získala své jméno. V místě zastavení povozu byl založen klášter Bogoljubovo zasvěcený Madoně.

Když ve 14. století drancovaly území na Rusi Tamerlánovy turkické hordy, bylo rozhodnuto, aby se ikona procesím přemístila do Moskvy a ochránila město před vypleněním. Podle legendy se před ikonu umístěnou v Kremlu dnem i nocí modlili, aby se na její přímluvu smiloval její Syn a odvrátil krveprolití. Tehdy došlo k zázraku. Uzurpátorovi Tamerlánovi se prý ve snu zjevila Krásná Panna se všemi nebeskými mocnostmi a přikázala mu, aby se ihned stáhl za hranice země. Tamerlán tohoto příkazu uposlechl a bez jediného zranění opustil zemi. Krásná legenda poukazuje na sílu modlitby před ikonou Bohorodičky a možnosti mírového řešení každé beznadějné vojenské situace.

Ikona Matky Boží Vladimírské se řadí k ikonám Bohorodičky, které se nazývají „Něžná“ či „Něžnosti“. Již toto velmi jemné a vřelé pojmenování ukazuje na to podstatné, co chce vyjádřit a předat člověku, který na ni hledí. Tím je totiž láskyplný a pevný vztah mezi matkou a synem, mezi Matkou Boží a Synem Božím. V alegorické interpretaci se jedná o lásku mezi Církví a Kristem. Ježíšovo objetí Bohorodičky, jeho bezmezná láska k ní jako matce, a láska matky ke svému synu, nenechají klidným žádného člověka, který je takovou láskou zasažen. Spása každého člověka je podle křesťanské nauky bez této vtělené lásky mezi Marií a jejím synem Ježíšem nemyslitelná.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *