Mazaní Slované v Děsivých dějinách

Vladislav Veselý

Když před několika lety přišlo na trh nakladatelství Egmont s edicí Děsivé dějiny, zaznamenalo u čtenářů okamžitý úspěch. Tento anglický projekt je určen dětskému čtenáři a podtitul „O čem se vám učitelé neodvažují říct“ napovídá, že záměrem autorů bylo mladým lidem přiblížit dějiny z humorné stránky, vybrat zajímavosti života všedního dne a s ironickou nadsázkou upozornit na fakta, která školní učebnice buď pomíjejí nebo vykládají smrtelně vážně. Vedle Řeků, Římanů, Keltů, Anglosasů, Vikingů, Aztéků aj. nezapomněli nakladatelé ani na Slovany.

 Svazek Mazaní Slované sice zachovává strukturu a celkový charakter předešlých knížek edice, včetně velmi důležité výtvarné stránky, ale vznikl v dílně polských autorek Małgorzaty Fabianowské a Małgorzaty Nesterukové. Je tedy pochopitelné, že autorky svou pozornost zaměřily na polské reálie, které naše vydání alespoň částečně doplňuje několika reáliemi českými.Protože se jedná o knížku zábavného čtení, přísnější kritik by odhalil řadu přílišných zjednodušení, nepřesností a opomenutí (mj. v přehledu slovanských národů chybí Makedonci a Lužičtí Srbové). Na straně druhé však přináší skutečně obdivuhodné množství zajímavostí ze života starých Slovanů, o jejich náboženství a přijetí křesťanství, o válečnickém umění, magii a léčitelství, zvykovém právu i o běžném každodenním boji o přežití v tvrdé realitě raného středověku, který si ale také dovedli zpestřit hrami a jinou zábavou.

Po „děsivých dějinách Slovanů“ by měli sáhnout učitelé dějepisu, protože tím získají materiál, kterým mohou okořenit výklad nejstarších dějin našich předků. A poslední větu knížky bychom si měli my Češi denně opakovat, abychom nepropadali věčné malověrnosti. Je vidět, že ji napsaly autorky z Polska: „Jedno je jisté – Slované ještě neřekli v dějinách poslední slovo!“

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *