Východní Evropa před deseti lety: Lotyšsko a Estonsko

Radek Novák

V minulém čísle jsme vám připomněli události v Litvě před deseti lety a průběh její cesty k nezávislosti. Vraťme se tedy znovu do tohoto období a připomeňme si v krátkosti co se odehrávalo v dalších dvou pobaltských republikách.

V Estonsku začaly politické změny již v červnu 1988, kdy Michail Gorbačov prosadil razantní změny ve vedení Komunistické strany Estonska. V Lotyšsku se jen těžko prosazovalo reformní křídlo vedené předsedou republikového Nejvyššího sovětu Anatolijsem Gorbunovsem. O měsíc později vzniká komunistická konzervativní skupina Interfront, která v obou republikách působí na podporu zachování starých pořádků.

Pod vlivem politiky „glasnosti“ deklaroval estonský parlament 16. listopadu 1988 suverenitu, což znamenalo, že federální zákony platí v Estonsku až po jejich registraci republikovým Nejvyšším sovětem. Suverenita byla chápána jako priorita stále ještě v rámci Sovětského svazu. O dva dny později došlo k uzákonění estonštiny jako státního jazyka a v den výročí nezávislosti, 24. února 1989, byla oficiálně vyvěšena stará estonská vlajka. Radikální skupiny požadovaly v obou republikách zvolení takového orgánu, který by zastupoval jen obyvatelstvo žijící zde před příchodem Sovětů a jejich potomstvo. Po volbách v březnu 1990 nezískaly národní strany vzhledem k národnostnímu složení Estonska a Lotyšska tak výraznou podporu jako v Litvě, přesto bylo 30. března přijato rozhodnutí o státním statusu Estonska a 4. května lotyšská proklamace s odsouzením anexe a právní kroky nutné ke znovuobnovení vlastní státnosti.

2. ledna 1991 obsadily zvláštní jednotky svazového ministerstva vnitra OMON tiskový dům v Rize, 10. a 13. ledna se konaly největší demonstrace v dějinách Lotyšska, stavěly se barikády. Týden po událostech ve Vilniusu střílela jednotka OMON do demonstrantů v Rize.

Po vyhlášení výjimečného stavu v Moskvě (19. srpna 1991) vyhlásilo Estonsko následující den a Lotyšsko 21. srpna plnou nezávislost. Ještě během srpna přišlo mezinárodní uznání a 6. září 1991 uznal pobaltské státy právně i Nejvyšší sovět SSSR.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *