Budoucnost je dobré slovo pro Tuvu Rozhovor s Albertem Kuvezinem, zpěvákem a kytaristou tuvské skupiny Yat-kha

Jan Kravčík, Ivana Skálová

Dne 26. listopadu se v pražském klubu Roxy konal koncert světoznámé tuvské skupiny Yat-kha. Tato skupina, proslavená interpretací směsice moderního rocku a tradičního tuvského hudebního folklóru, zejména hrdelní pěvecké techniky choomei, získala za svou tvorbu mnohá ocenění (naposledy cenu britského Rádia 3 pro nejlepší etno hudebníky asijsko-tichomořské oblasti) a není neznámá ani českému publiku – v__nbsp__Praze koncertovala už potřetí. Po skončení vyprodaného koncertu jsme se sešli s__nbsp__jejím zakladatelem a frontmanem Albertem Kuvezinem, abychom se dozvěděli něco víc nejen o jeho hudbě, ale také o zemi, z__nbsp__které pochází.

 Jak byste v krátkosti představil Tuvu, protože ve světě nepatří zrovna mezi ty známé…

Tuva je částí Ruska v podstatě od roku 1944, kdy se stala součástí Sovětského svazu. Předtím byla krátkou dobu lidovou republikou Tannu–Tuva, velmi podobnou Mongolské lidové republice. A předtím byla součástí různých království a říší – mongolské, čínské dynastie Čching… Krajina v Tuvě je velice specifická, je tam zvláštní podnebí, je to horská země obklopená kolem dokola vysokými horami. Možná proto tam po dlouhou dobu nebyla žádná cesta, horskými průsmyky a údolími vedly pouze stezky pro koně a velbloudy. Dokonce i dnes máme jenom jednu hlavní cestu pro auta a nemáme žádnou železnici. Velká část Rusů přišla po druhé světové válce, poté co jsme se stali částí SSSR. Tuva nebyla bohatou zemí, ale bylo v ní spousta jídla k přežití, vždycky v ní existovalo rozvinuté zemědělství, hlavně chov dobytka. Lidi žili kočovným způsobem života a mnozí byli jen pastevci a chovali několik miliónů nejrůznějších zvířat – ovcí, koz, koní, jaků, velbloudů, nelze to srovnávat se současností.

Jaký byl vliv Rusů na život v Tuvě?

K prvním kontaktům mezi Rusy a Tuvany docházelo samozřejmě už dříve, ke konci 19. století, kdy bylo království Tuva součástí Čínské říše. V roce 1912 uzavřely Rusko, Mongolsko a Čína zvláštní dohodu, podle které se Tuva dostala pod ochranu Ruské říše. V té době se naše země jmenovala Urjanchaj. Tehdy se začaly rozvíjet obchodní styky a po ruských kupcích do země začali přicházet i__nbsp__ruští rolníci, kteří se usazovali v různých částech Tuvy, což bylo dobré pro rozvoj zemědělství. Samozřejmě byli chráněni vojenskými silami. Nedaleko Tuvy, 300 kilometrů za horami, se nacházelo několik osídlení kozáků, kteří Rusy chránili. A__nbsp__to byly první skutečné kontakty mezi našimi národy. Pochopitelně byly nějaké už dřív, v 16. nebo v 17. století, ale tenkrát se jednalo o národy dvou různých říší. Pro Rusy bylo tehdy těžké žít a obchodovat v Tuvě, s výjimkou několika rodin ruských starověrců, kteří odešli z Ruska po reformě pravoslavné církve. Ti, co si chtěli udržet staré způsoby víry a staré rituály, odešli za Ural a dál a před 200 lety některé rodiny přišly do Tuvy, kde žily v tajze, velice daleko od ostatních lidských osídlení. Dokonce i dnes u nás žije několik rodin, které utekly před civilizací a nechtějí s ní být v kontaktu. Někteří se ale už asimilovali s jinými Rusy, žijí ve městech nebo vesnicích.

 Jaký byl konkrétně kulturní vliv Rusů na život v Tuvě? Co je v tuvské kultuře tuvské a co ruské?

Rusové měli pochopitelně velký vliv, obzvláště po bolševické revoluci a občanské válce, kdy byl politický a administrativní systém naší země vybudován podle vzoru sovětského Ruska. Všechno bylo stejné. Předtím jsme měli jistý vlastní „starý způsob života“.

Co to znamená?

Po stovky let jsme byli nomády, pastevci a lovci a lidé žili odděleně. Nebyly žádné vesnice, existovala pouze místa okolo buddhistických chrámů. To byla jakási náboženská či politická centra. Staří Tuvané se obvykle stěhovali dvakrát ročně do různých částí země, s celou rodinou, dětmi, dobytkem a se vším, co potřebovali k přežití. Obchodovali s Mongoly a čínskými kupci a později s Rusy. Když ale vznikla Tuvská republika, začali budovat město, kde sídlily správní orgány, a někteří lidé se do něj pomalu začali stěhovat. Díky množství kulturních podnětů od Rusů získali naši lidé mnoho nových věcí, byla tu nová móda, nové vedení domácnosti, nové jídlo… Došlo také ke změně v mentalitě, protože mnozí začali mluvit rusky, začali posílat děti do měst a ty pak žily dlouhou dobu oddělené od rodiny. Tohle je jedna z těch negativních stránek, protože děti zapomínaly staré tradice, začaly ztrácet spojení s rodinami. Stále víc a víc lidí chtělo žít novým stylem jako městští lidé, vypadat jako Rusové, vyměnili oděv, zapomněli některé obyčeje. Ale nedávno, po perestrojce, došlo k jakési obnově národní identity, někteří lidé se stali velkými nacionalisty, odmítají mluvit rusky a__nbsp__prosazují nezávislost na Rusku. Ale zároveň už po dvě tři generace žijí stejně jako Rusové a ostatní svět – mají televizi, rádio a všechno ostatní, jako mají lidé všude na světě.

Zmínil jste se o jakémsi obrození. Z čeho vychází? Z náboženství, jazyka…?

Z náboženství, jazyka a pochopitelně kultury.

 A politicky?

Co se politiky týče, platí u nás federální právo a vládne nám federální, tedy ruská vláda. Ale zároveň máme svůj vlastní parlament, ústavu a prezidenta, který je takovou malou kopií toho ruského. Občas je to trochu komplikované mít v praxi dvoje zákony, dvě vlády, dva daňové systémy, potřebujete množství dokumentů a existuje spousta nařízení, která se mnohdy značně liší, nebo jsou navzájem přesně opačná. Funguje tu velká byrokratická mašinérie, přitom tihle úředníci nedělají nic kromě kopírování a modifikování všech ruských nařízení a zákonů a__nbsp__přerozdělování peněz z Moskvy. Rozpočet Tuvy je totiž dotován ruskou vládou z více než 90 procent a tuvská vláda se jen stará o přerozdělení těchto peněz. Bují zde velká korupce, zčásti díky klanovému a příbuzenskému systému, který se podobá starému asijskému feudálnímu systému, jako například ve středoasijských republikách. Spousta peněz tak prostě jen zmizí na cestě z__nbsp__Moskvy do Kyzylu.

Takže Tuva je jednou z nejchudších republik Ruské federace?

Je tou nejchudší. Nemáme žádný průmysl, za Sovětského svazu jsme měli jen dvě továrny, jednu na kobalt a druhou na azbest. Dnes funguje jen jeden uhelný důl. Veškerý průmysl byl velice rychle zdevastován v postsocialistickém období. Největším problémem však je, že zemědělství a chov dobytka jsou na vymření. Dokonce jsme v posledních dvou letech začali dovážet maso z Mongolska, což je dost zvláštní, protože Tuva vždycky vyvážela maso do celého sovětského Ruska.

Jaká budoucnost čeká Tuvu? Jak lze vyřešit současnou situaci?

V současnosti se situace velmi velmi pomalu zlepšuje. Objevila se nová mladá generace Tuvanů, kteří se dostávají k moci, mají nové názory na život a__nbsp__budoucnost, studovali na prestižních univerzitách v Moskvě, Sankt Petěrburgu či Istanbulu. Navíc v Rusku je teď federální vláda mnohem silnější, Putin začal centralizovat moc do Moskvy. A pak je tu otevřený trh, víc obchodních příležitostí a to přináší zemi víc peněz. Množství lidí pak zaměstnají soukromníci, protože nezaměstnanost je v Tuvě velmi vysoká. Někteří lidé se také vracejí ke starému způsobu života, odcházejí na venkov, zakládají vlastní statky a začínají chovat ovce, kozy a koně. A to je důvod, proč si myslím, že budoucnost bude lepší. A__nbsp__taky věřím, že až přijde víc mladých lidí s novými nápady, změní se vláda, bude menší korupce, zlepší se ekonomika a politická situace.

 Děláte hodně pro popularizaci Tuvy v zahraničí. Je vaše popularita větší ve světě nebo doma v Tuvě?

Určitě nejsme tak známí jako skupiny populární hudby, protože hrajeme v Tuvě velice zřídka, jen jednou či dvakrát do roka. Navíc nás dlouhou dobu doma nikdo nebral na vědomí, hlavně úřady, vláda, staří lidé, ale po úspěchu v Rusku a__nbsp__v__nbsp__Evropě se o nás lidé začali zajímat. Dnes už v Tuvě jde v našich stopách několik mladých umělců, ale pořád se ještě nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit takovou hudební směs rocku a tradiční hudby jako Yat–kha. Teď jsme tedy dost populární, ale nejen jako skupina, ale také jako lidé, kteří dělají spoustu projektů. Vystupujeme v masmédiích s novými představami, jak Tuvu změnit, popisujeme život na Západě a snažíme se k nám přivést cizince – turisty i__nbsp__hudebníky. Občas organizujeme workshopy, snažíme se vytvořit kontakty mezi mladými Tuvany a světem, máme také pořad v rozhlase o world music.

Existuje nějaký výrazný rozdíl mezi tuvskou hudbou a hudbou jiných národů jižní Sibiře?

Ano, je tady rozdíl, ale není zas tak velký. Pravdou však je, že ostatní jihosibiřské národy a kmeny byly připojeny k Rusku mnohem dřív než Tuva a__nbsp__byly více asimilovány, což se projevilo i na jejich hudbě. Znám hodně umělců z__nbsp__Altaje, Chakaska, Burjatska a vím, že pro ně byl velký problém znovu vybudovat jistý druh původní hudební kultury při náporu té oficiální uniformní sovětské. Samozřejmě, mají své legendy, epické příběhy, písně, ale nejsou tak staré jako ty tuvské. Navíc u nás se projevuje velký hudební vliv Mongolska. Máme jeden dva způsoby zpěvu, které jsou s těmi mongolskými velmi spřízněné. Ale národy jižní Sibiře jsou s námi příbuzné, hovoříme podobnými jazyky, a tak i hudební kultura je podobná. Spoustu podobností ve zpěvu, nástrojích a žánrech najdete také díky šamanismu. Myslím si, že náš zpěv vychází ze stejných kořenů, z__nbsp__šamanské tradice, kterou naleznete všude na Sibiři a také v Severní Americe.

Má tedy vaše hudba nějaký hlubší význam, nebo hrajete pouze pro zábavu?

Samozřejmě, má hlubší smysl a je zároveň zábavou. Najdete v ní obyčejné písně o obyčejných lidech, pastevcích a lovcích, a zároveň, protože po staletí přežívala a krystalizovala, zjistíte, že v sobě pro Tuvany skrývá hluboký význam. Písně, které hrajeme a zpíváme, jsou dnes v Tuvě velmi populární a tradiční hrdelní zpěv je velice rozšířený a oblíbený, zpívají mladí i staří, protože mají takový pocit… Je to těžké popsat slovy, museli byste být alespoň jednou v Tuvě, abyste pochopili, proč naši lidé zpívají tímhle způsobem. Viděli byste, jak milují hudbu. Veškerá hudební vystoupení jsou vždycky plná, protože i když jsou lidé chudí, vždycky mají peníze, aby šli na koncert nebo představení.

 Co víte o nás, o Česku?

Vlastně moc ne. Samozřejmě známe starou Prahu, pivo, klobásy, Haška a jeho knihu o vojáku Švejkovi. Co ještě víme…? Já si pamatuju staré zpěváky, myslím, že je ještě naživu, zlatý hlas z Prahy – Karel Gott. A Helena Vondráčková, pořád ještě zpívá? Taky si pamatuju vaši kinematografii a znám trochu fotbal.

Takže toho rozhodně víte o České republice víc, než většina Čechů ví o Tuvě…

A ještě samozřejmě každý zná a i za sovětských časů znal značku Škoda. Autobusy a dodávky Škoda byly za Sovětského svazu velmi populární. A taky Tatra.

Je dnes možné koupit si v Tuvě novou škodovku?

Ne. Ale můžu si v Kyzylu koupit Staropramen. Je to samozřejmě ruská licence, ale pod dohledem českých sládků.

Protože hodně cestujete, nemůžeme se nezeptat, jaké místo na světě máte nejraději?

Byl jsem na mnoha krásných místech, některá z nich mají skutečně být na co hrdá, ale pro mě je samozřejmě tou nejkrásnější zemí Tuva a moje město Kyzyl. Pořád tam žiju a nechci se přestěhovat. Ale rád cestuju a navštěvuju nová místa, projdu se společně s turisty po Starém Městě v Praze, v Laponsku jsem zase byl překvapen, jak krásná je tam příroda a jak prostí a dobří lidé tam žijí. Pro mě se celý svět stává menším a menším a zjišťuju, že lidé jsou všude stejní. Pochopitelně mají vlastní tradice, obyčeje a specifický charakter a náboženství, ale jsou to všude lidé. Když se mě ale zeptáte na tohle turné, protože my už jsme měsíc na cestě, tak musím říct, že v Praze byl nejlepší koncert a nejlepší přijetí od publika. Nemůžu říct, že třeba v Německu byly koncerty špatné, ale v__nbsp__Praze byl prostě úžasný a nejlepší. Moc se nám tu líbilo.

Vraťme se na závěr na pro vás nejkrásnější místo na světě, do Tuvy. Jaká tři slova ji podle vás nejlépe charakterizují?

Protože jsem hudebník, musím samozřejmě říct hudba. To druhé by bylo příroda. A to třetí, to je trochu těžší… O tom musím chvíli přemýšlet… Budoucnost! Budoucnost je dobré slovo pro Tuvu.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *