Jak se píše Evropa, paní učitelko

Ivana Skálová

Poslední číslo časopisu Transitions On Line přinesl článek Polii Čakarové o úmyslu bulharske vlády zahájit na středních školách kurzy týkající se jeho integrace do Evropské Unie. Kurzy by měly nejen zvýšit povědomí o Unii mezi studenty, ale i zalichotit evropským komisařům.

Autorka připomíná, že kdysi se děti v bulharských školách učily rusky, měly hodiny marxismu a leninismu, znaly podrobnosti o komunistické straně a jejích čelních představitelích. Počátkem 90. let se však leccos změnilo. Ruština byla v mnohých učebních plánech nahrazena angličtinou, španělštinou či italštinou. Září roku 2001 přinese ještě více změn zasahujících do učebních plánů.

Do rozvrhů dětí na bulharských školách přibyde předmět s názvem „Evropské hodiny“. Rozhodlo tak Ministerstvo školství s tím, že studenti by měli být alespoň teoreticky připraveni na plánovanou integraci. A neboť je Bulharsko až na konci pomyslné fronty čekatelů na vstup do evropských struktur, považují analytici tento krok za „dobrý nápad“, jež bruselští úředníci jistě ocení.

Žáci by si v tomto novém předmětu měli osvojit vědomosti o současné Evropě v oblastech zeměpisu, ekonomie, filosofie a historie, měli by se zde něco dozvědět o klíčových institucích a orgánech či ekonomické a sociální politice EU.

Organizací tohoto projektu byla pověřena nadace Paidea, jejímž prezidentem je Georgi Kazakov. Bulharské Ministerstvo školství spolupracuje také s nadací Open Society Fund (OSF), která projekt nazvaný „Evropa ve školách“ financuje.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *