Symboly moldavské státnosti

Jan Kravčík

Republiku Moldavsko (moldavsky Republica Moldova) ležící mezi řekami Prutem a Dněstrem snad netřeba blíže představovat. Pro pořádek však uvedu několik známých zeměpisných a historických faktů.

Dnešní Moldavsko zaujímá přibližně dvě třetiny historické Besarábie. Název Moldavsko se pro toto území začal používat až od roku 1940. Moldavsko byl původně název širšího územního celku, zahrnujícího Besarábii, Bukovinu a další oblasti západně od Dněstru. Na základě výše uvedeného však lze tvrdit, že počátky moldavské státnosti sahají do roku 1359, kdy vzniklo Moldavské knížectví, jež se později stalo polským lénem (viz notoricky známý Sienkiewiczův Pan Wołodyjowski). V 16. století se toto knížectví stalo vazalem Osmanské říše, kterýžto stav skončil ve století osmnáctém, kdy území zvané Bukovina získalo Rakousko a území na levém břehu Dněstru Rusko. Území nazývané Besarábie (podle středověkého knížete Besaraba) připadlo Rusku roku 1810 a o více než sto let později, přesně roku 1917 vyhlásilo nezávislost, aby bylo vzápětí obsazeno Rumunskem. Roku 1924 byla v rámci Ukrajinské SSR ustanovena Moldavská ASSR, k níž byla v roce 1940 jako jeden z výsledků paktu Molotov-Ribbentrop násilně připojena Besarábie s Bukovinou a vytvořena Moldavská SSR. V letech 1941 až 1944 bylo území okupováno Rumunskem, po válce se opět navrátilo mezi ostatní sovětské republiky. Roku 1990 Moldavsko vyhlásilo svrchovanost v rámci Sovětského svazu a 27. srpna 1991 deklarovalo plnou nezávislost.

 Skončeme prozatím s dějinami, rád bych tu totiž pojednal o dvou nejdůležitějších moldavských státních symbolech, vlajce a znaku. Moldavská státní vlajka je tvořena třemi svislými pruhy, modrým, žlutým a červeným. Ve středu žlutého pruhu nese státní znak. I nezúčastněnému pozorovateli je jasné, že nebýt státního znaku, moldavská vlajka je identická s vlajkou Rumunska. V této podobě se vlajka poprvé objevila na lidových demonstracích roku 1989 – znak uprostřed žlutého pruhu byl rovněž silně ovlivněn znakem Rumunského království. Tato vlajka symbolizovala tehdejší odhodlání Moldavanů k odtržení své země od Sovětského svazu a znovusjednocení s Rumunskem, s nímž tento národ váže víceméně společný jazyk i původ. Zde dávám prostor k případné polemice, neboť v tomto bodě se různí názory i samotných Moldavanů. Spokojme se prozatím s tvrzením, že moldavština je jakýmsi dialektem rumunštiny. Nutno však uvést, že někdejší plány o sjednocení s Rumunskem již vzaly za své, neboť nenašly podporu většiny Moldavanů (v referendu z roku 1994 bylo 90% účastníků proti), nehledě na spíše odmítavý postoj Rumunska samotného.

 Jak však vyplývá z výše uvedeného, pro ozřejmení symboliky moldavské vlajky si musíme nad hlavy vztyčit vlajku rumunskou a zapátrat v její historii. Rumunská vlajka ve své současné podobě pochází z roku 1866 a kombinuje barvy svých historických knížectví – Valašska (modrá a žlutá) a Moldavska (modrá a červená). A nyní zpět do Moldavska, kde se v letech 1918 a 1919 necelé čtyři měsíce vyvěšovala vlajka se dvěma vodorovnými pruhy, modrým a červeným. Zmíněná kombinace se vyskytuje i v současném moldavském státním znaku.

Současný znak byl uzákoněn 3. listopadu 1990 a je tvořen zlatou orlicí. Ta drží v zobáku zlatý kříž a v pařátech olivovou ratolest a zlaté žezlo. Na hrudi má červenomodře dělený štít se zlatou volskou hlavou, zlatou osmicípou hvězdou, zlatou pětilistou růží a zlatým půlměsícem. Výklady symboliky se jako vždy různí. Podobně jako některé prameny i já se přikláním k interpretaci, která označuje volskou hlavu za zubří. Růže také bývá často uváděna jako desinterpretace původního symbolu, jímž bylo slunce (v opozici k měsíci na protější straně). Tyto astrální symboly bylo možné nalézt již na starých dáckých mincích, stejně jako osmicípou hvězdu, v dácké mytologii symbol moudrosti. Tři pera v orlím ocase údajně symbolizují tři části Republiky Moldavska – Moldavsko samotné, Gagauzsko jako autonomní republiku a separatistický státní útvar moldavských Rusů a Ukrajinců Podněstersko – těžko však říci, nakolik se jedná (s ohledem na nevyjasněný status Podněstří) o oficiální interpretaci.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *