Jak začíná každý etnický vtip? Ohlédnutím se přes rameno

Čemu se smějí v Polsku…

Premiér Miller je na návštěvě v zemědělském družstvu. Když se ocitne v houfu prasat, novináři z jeho doprovodu začnou okamžitě cvakat foto­aparáty. Premiér žertuje: – Ne abyste tam dali nějaký hloupý titulek typu „Miller a prasata“ nebo něco takového! – Ale kdepak, pane premi­ére! – odpovídají reportéři. Druhý den vy­jdou noviny s obrázkem Millera mezi prasaty a popiskem: „Miller (třetí zleva)”.

– Jak to, že Němci obsadili Polsko tak rychle?– Vpochodovali tam pozadu a Po­láci si mysleli, že odcházejí.

– Proč nebylo v Čechách za války od­bojové hnutí?– Němci ho zakázali.

Vladimir Putin poslouchá zprávu ředitele FSB:– Vladimire Vladimiroviči, neznámí útočníci se pokusili zabít Čubajse. Pokus se nezdařil, neznámé osoby uprchly. Jaké jsou vaše rozkazy?– Neznámé osoby propustit a opakovat operaci!

O líných Černohorcích

Stojí dva Černohorci na břehu moře, zí­rají na hladinu, když vtom z vln zaslechnou:– Pomoc! Pomoc!Jeden říká:– Člověče, támhle se někdo topí.– No jo, člověče, fakt se topí.– Člověče, tam se někdo topí a my tady stojíme…– No jo, my tady stojíme. Nesednem si?

– Jaké zvíře obdivuje Černo­horec?– Hada. Leží a jde.

– Proč je v černohorských hotelích na noč­ním stolku kámen?– Když je vám v noci horko a potřebujete otevřít okno…

– Sedí Černohorec na koni, kterého vede jeho žena. Soused se ho ptá, kam jede.– Ále, žena je nemocná, tak ji vedu k doktorovi…

Co si říkají Bulhaři…

Výzva ke státu: Vážený pane premiére, prezidente, čle­­nové vlády, poslanci! Pokud nemů­žete zajistit zvýšení důchodů a práci za dů­stojnou mzdu, tak prosím alespoň zajistěte, aby popelnice byly tak vysoké, aby se do nich lépe lezlo. Děkuji!

– Jaké je nejlepší východisko z krize v Bulharsku?– Letiště Sofie.

Při obchůzce vojenských základen ob­jevil makedonský prezident Kiro Gli­gorov dva bombardéry a rozhodl se na­padnout USA. Zavolal Billu Clintonovi a oznámil mu, že zaútočí na Boston. Za­tímco letadla shazovala bomby, Make­donci se ukryli v zákopech a čekali od­vetný úder. Čekali týden, a nic. Gligorov opět zavolal Clintonovi, aby mu oz­ná­mil, že napadne New York. Makedonci opět čekali v zákopech, dva týdny – nic… Gligorov znovu zvedl telefon, aby Clin­tonovi sdělil, že tentokrát je na řadě Wa­shington, a ze sluchátka se ozvalo: – Počkej, ty skunku, až vás najdu na mapě, tak uvidíš!

Vtipy o Slovinsku

– Proč je Slovinsko nejrozvinu­tější balkánskou zemí?– Leží od Srbska nejdál.

– Proč mají slovinská auta jen tři rychlosti?– Ani nestihneš zařadit čtyřku a už jsi na hranici.

– Proč slaví Srbové Silvestra o dva týdny později?– Čekají, až Slovinci odjedou z Bělehradu.

Pilot volá slovinskou letovou kontrolu:– Tady let ABC-123, žádáme o povolení k průletu vaším vzdušným prostorem.– Vítejte ve Slov… Nashledanou!

Čemu se smějí Srbové…

Z bělehradské zoologické zahrady utekl lev a napadl dítě. Přichomýtne se k tomu nějaký člověk, skočí na lva a zneškodní ho. Druhý den deník Politika píše: CHRABRÝ SRB ZACHRÁNIL DÍTĚ PŘED JISTOU SMRTÍ!Do redakce přijde roz­čí­lený hrdina a říká: – Já nejsem Srb!Dalšího dne Politika otiskne: JUGOSLÁVEC HRDINOU DNE!Jenže člověk opět přijde do redakce a protestuje: – Já nejsem Jugoslávec!– A kdo jste?– Já jsem Albánec!Na druhý den titulek v Politice: ALBÁNSKÝ TERORISTA ZAVRAŽDIL LVA, MILOVNÍKA DĚTÍ!

Bill Clinton je v důchodu a prochází se po kalifornské pláži. Najednou vidí proti sobě kráčet Slobodana Miloševiće s manželkou.– To je mi ale překvapení – usmívá se Clinton, – kdo by to byl řekl, jak je ten svět malý…– Svět není malý – odpoví tvrdě Milošević. – To Srbsko je teď veliké!

– Jak dostat pět Srbů do telefonní budky?– Řekneš jim, že není jejich.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *