Jurij Vynnyčuk – Příběhy z Haliče

Barbora Gergelová

Halič je kraj s bohatou minulostí a pestrým etnickým složením obyvatelstva. Vzájemné prolínání a ovlivňování různorodých kultur se projevilo i v místním slovesném folklóru. Útlá knížka Příběhy z Haliče ukrajinského autora Jurije Vynnyčuka nás o tom snadno přesvědčí.

Český překlad názvu knihy (v originále Lehendy L’vova) správně sjednocuje bohatou směs různých žánrů lidové slovesnosti od novelistických pohádek přes pověsti, pověrečné povídky až k anekdotám. Tematické dělení knihy do pěti kapitol usnadňuje čtenáři orientaci v tomto žánrovém propletenci. Značná část příběhů nám přibližuje dávnou i nedávnou minulost Lvova, jedná se většinou o pověsti o historických událostech ve městě, etymologické pověsti (o původu jména), etiologické pověsti (vzniku stavby, přírodních útvarů), milostné příběhy shrnuté do první kapitoly nazvané Z dávných vyprávění. V druhé kapitole Doba královská se přeneseme do vyšší společnosti, na královský dvůr mezi pyšné bojary a prostořeké šašky. Podivuhodné i tajemné příběhy o obyvatelích Lvova jsou obsahem další kapitoly Známé postavy a svérázné postavičky, kde se seznámíme s čarodějem Lyskevičem, rabínem Jacobem, léčitelem Lucykem. Čtvrtá kapitola Strašidla a duchové už svým názvem naznačuje, že zde půjde převážně o pověrečné povídky o čarodějnici, vodníkovi, čertech apod. V poslední kapitole se přeneseme do městečka Sknylivu s jeho veselými obyvateli. Jejich trampoty českému čtenáři jistě něco připomenou a ne nadarmo se závěrečná část jmenuje Sknyliv – haličský Kocourkov.

Příběhy z Haliče jsou zajímavým výborem z různorodých žánrů lidové slovesnosti z regionu u nás ne příliš známého. Pro odborníka-folkloristu v knize postrádám uvedení literárních či archivních pramenů, ze kterých autor čerpal. Forma zpracování jednotlivých žánrů ukazuje spíše na autorskou adaptaci starších literárních předloh.

Většina textů nese výrazné literární znaky, ale zároveň jsou v nich rozpoznatelné rysy původní lidové tvorby (např. v anekdotách o Sknylivských). Podkladem zde mohly být použity na vysoké odborné úrovni zpracované sběry lidové slovesnosti z Haliče od Vlodymyra Hnatjuka publikované na počátku 20. století.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *