Manifest Východoevropského klubu (po dvou letech existence)

Jakub Múčka, spoluzakladatel a předseda spolku

Východoevropský klub již brzy oslaví dva roky své existence. s čím přišel? a má i nadále nějaký význam?

Projekt jsme zakládali v zimě 2014 v době těžkých bojů na Donbasu – snad ze zoufalství a vzteku, že jako studenti mnoho nezmůžeme, snad z přirozené potřeby rozumět aktuálním věcem kolem nás hlouběji, než jak „se o nich mluví ve veřejné debatě“. Chtěli jsme podpořit naše spolužáky nejen z Ukrajiny, ale také Ruska, Běloruska či jiných postsovětských zemí. Chtěli jsme vytvořit prostor nejen pro hlubší studium našeho zájmového regionu, ale i místo pro otevřené setkávání se a dialog s lidmi z východní Evropy zde v Praze při naší alma mater – Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěli jsme místo a instituci, která by umožňovala dojít – řečeno naším heslem – „poznáním k porozumění“.

Zda se nám to za dobu naší existence podařilo, nevím. Je ale pravdou, že jsme mohli na fakultě zorganizovat několik desítek přednášek i osobnějších setkání s hosty nejen z českého odborného či mediálního prostředí, ale také přímo ze zemí, které nás tolik zajímají. Mohli jsme tak slyšet ty, kteří nezůstali pouze u toho, aby „prezentovali svůj postoj v názorových výměnách“, ale sdělovali to, co sami na vlastní kůži prožili a co zvláštním způsobem vykreslovalo kontext kolem nich, problémy politické, společenské i jiné. Vypovídali o své zkušenosti, podávali zprávu o své práci i o svém životě – svědčili sami sebou o něčem, co nás stále fascinuje a inspiruje. Byli to často lidé, kteří se aktivně zasazovali o to, čemu věřili, a byli za to náležitě odměněni pronásledováním, lidé, kteří i nadále pokračovali v tom, co bylo předem odsouzeno k neúspěchu, prostě jenom proto, že sama tvorba – byť v malém – něčeho lepšího v okolním světě plném násilí a utrpení pro ně měla smysl. Byli to akademici, politici, právníci, aktivisté, novináři, spisovatelé, režiséři, výtvarníci i „prostí“ lidé, kteří nám zde dávali nahlédnout do tohoto na první pohled jednoznačného, avšak vpravdě velmi pestrého a paradoxního světa východní Evropy. Často jsme za to slýchali, že jsme zaujatí a až příliš angažovaní. Asi ano, možná ale, že je to nakonec i správně. Právě tito lidé nás totiž naučili nejen nebýt nezaujatými a nestrannými ke světu kolem nás, ale také ukázali, že má smysl se za něco zasazovat, i když jsme pouze studenty, i když můžeme dělat pouze malé kroky, u kterých často není vidět jasné cíle a úspěchy.

Dnes se tak chceme posunout, a nechceme již být „pouhým“ studentským kroužkem při fakultě. Rádi bychom sami do veřejné debaty vstupovali, sami se za věci zasazovali, a sami se tak pokoušeli lidem ve východní Evropě v jejich snu o důstojném světě pomáhat. Organizace Východoevropský klub, z. s. dnes po prvních malých úspěších (zasazovali jsme se za spravedlivější soud se studentem Igorem Ševcovem a za možnost studia a vycestování ze země tří ruských studentů, vězněných na základě tzv. bolotného případu) zahajuje úzkou humanitární spolupráci s významnou organizací Berkat novinářky Petry Procházkové, pomáhá azylantům s integrací v naší zemi a medializuje opomenuté důležité případy upírání práv a svobod člověka. V oblasti osvěty a vzdělávání nadále pokračujeme v organizaci besed, přednášek, konferencí, výstav i literárních a filmových večerů na FF UK. Nakonec chceme také aktivně vstupovat odbornou a analytickou činností do debaty akademické, mediální i veřejné. I proto nyní obnovujeme časopis NaVýchod, který by měl dále rozvíjet náš ústřední zájem: kultivovat povědomí o východní Evropě v celé její pestrosti a komplikovanosti. Vedle časopisu je to také spoluorganizování obsáhlého projektu Online encyklopedie migrace. Do budoucna bychom rádi iniciovali živější humanitární, akademickou i kulturní výměnu mezi naší zemí a zeměmi východní Evropy.

Jsme partou asi 40 přátel, především studentů, nikoli však pouze oborů spjatých s regionem východní Evropy, kteří se tomuto projektu věnují při svém studiu. Známe své možnosti, upřímně uznáváme, že do plnohodnotné nevládní organizace máme ještě hodně daleko, podaří-li se nám ale i tak vytvořit prostor, kde je možné otevřeně studovat tento region z nejrůznějších perspektiv a kde budeme moci hledat způsoby, jak pomoci lidem zde žijícím, budeme rádi! Račte k nám do tohoto prostoru vstoupit, jste zváni! „Východ není (jen) Sojůz!

 

Východoevropský klub je uskupení studentů Filozofické fakulty UK i dalších lidí zabývajících se areálem východní Evropy. Organizuje akce různého druhu – konference, besedy, přednášky, kulturní večery, společenské akce. Více na: http://vk.ff.cuni.cz/

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *