Můj národ, má víra, mé všechno Navigátor - zajímavé webové stránky

Jan Kravčík

Podle některých teorií nacionalizmus nahradil ve 20. století náboženství. V pravoslavných zemích – díky samosprávě místních církví – však žije s vírou v dokonalé shodě. Jednou z deviací na­cionalizmu je nacionální šovinizmus (známý také jako ultranacionalizmus či extrémní nacionalizmus). Spočívá v povyšování vlastního národa nad cizí, často se opírá o rasizmus a mnohdy ústí ve fašizmus. Přidá-li se k tomu fanatické pravoslaví, vzniká zajímavá směska. Šovinisté obhajují svůj postoj jako čistě přirozenou a citovou záležitost, za vznešenými slovy se však často skrývá touha po nalezení vlastní identity, seberealizaci či moci. Pojďme se na tyto „přirozené city“ podívat on-line.

 Podle jakých kritérií však vybírat z přehršle pravoslavných nacionalistických stránek hýřících vlajkami, znaky a údernými či naléhavými hesly? Žádné exaktní měřítko neexistuje a předkládané stránky byly vybírány spíše na základě jejich celospolečenské závažnosti či reputace a roli místy hrálo i jejich vizuální pojetí.

První stránka, kterou dnes otevřeme, však co se designu týče zrovna originální není. Web ruské Národně-vlastenecké fronty Pamjať www.pamyat.ru sice návštěvníky uvítá impozantně radioaktivním byzantským orlem nesoucím na prsou pravoslavnou ikonu na svastice a obklopeným pozoruhodně upravenými fasces, ovšem dál se jedná o nepřehledný a z uživatelského hlediska nepříjemný zážitek. Hnutí Pamjať vzniklo v 80. letech 20. století a své ideologické kořeny zapustilo na půdě tří základních ruských hodnot: pravoslaví, národním duchu a spiritualitě. Skutečnou náplní jeho činnosti je však šíření ra­sizmu, xenofobie a antisemitizmu (v rámci teorie o Rusku jako oběti sionisticko-zednářského spiknutí). Za svastiku ve znaku je prý zodpovědný Alexandr Barkašov, který v ní viděl symbol, jenž „paralyzuje, oslabuje a demorali­zuje teomachy“. Barkašov odešel z Pamjati už v roce 1990 a založil svoji vlastní organizaci – Ruskou národní jednotu (viz stroze vkusné www.rne.org).

Zatímco aktivity Pamjati koncem minulého století prakticky utichly, Ruská národní jednota se během 90. let stala významným propagátorem vyhnání Židů a Kavkazanů z Ruska, které by se mělo stát pouze domovem „Rusů a jejich krajanů“ (míněny autochtonní národy Ruské federace). Přestože to barkašovci odmítají, jejich pochody v černých stejnokrojích pod červenými zástavami s bílou svastikou vykazují přímou inspiraci nacionálním socializmem. Organizace byla na vrcholu v roce 1999, kdy měla zhruba 100 000 členů po celé zemi, ale už o rok později došlo uvnitř Jednoty ke krizi, která vyústila vyhnáním Barkašova. Barkašov pak založil hnutí pojmenované po sobě – viz stránky www.barkashov.com. Za shlédnutí stojí snad jen sekce Agitmatěrialy.

Opusťme kalné vody ruského národního šovinizmu a vydejme se do Srbska, kde je ultranacionalizmus viditelný snad nejvíc ze všech zemí Evropy. Tamní šovinisté také nabízejí na první pohled sofistikovanější a ucelenější program obrany národních zájmů. Stránky Vlasteneckého hnutí Obraz (Tvář, v přeneseném významu také Čest) www.srb-obraz.org mohou být příkladem. Zájemcům o výrobu ultranacionalistické prezentace nelze tento web než doporučit – takhle nějak by měla vypadat „správná“ propaganda. Přehledně, byť s nezbytnou dávkou patosu formulovaný program, velmi atraktivní design, chyt­lavá hesla. Obraz je nejorganizovanější ultrapravicovou organizací v zemi a bývá označován přívlastkem klerofašistický. Jeho programem je zavedení pravoslaví jako státního náboženství a boj za svobodu a blaho „srbské vlasti“ – což je široký geopolitický prostor srbského národa „od řeky Kupy po Vardar a od Dunaje po Jadran“. Kolikrát jsme to jen v minulém století slyšeli. Co je pozoruhodné, Obraz nesouhlasí s asimilací souhlásek podle znělosti a odvozeniny od slova Srbin (Srb) píše jako srb­ski, Srbkinja, srbstvo (správně srpski, Srpkinja, srpstvo)…

U posledního z webů, stránek bulharského Národního svazu Ataka (Útok) na adrese www.ataka.bg, se zastavíme jen krátce, byť tato strana rovněž prosazuje pravoslaví jako státní náboženství. Bohužel, během posledních tří let se Ataka stala velkým hráčem politické scény, čímž získala jistou „demokratickou legitimitu“, a jako taková je pro náš výběr až příliš významná. Prohlédněte si alespoň dvacetibodový program pod flashovou vlající trikolorou a vězte, že europoslanci této strany umožnili resusci­taci skomírající neofašistické frakce v Evropském parla­mentu a jsou tak jedním z prvních a nepříliš atraktivních příspěvků Bulharska Evropské unii.

Následuje pravidelná internetová všehochuť pro roz­ptýlení, zábavu i poučení – tentokrát telegraficky:

Celebritete.com

Umíte albánsky? Ne? Nevadí! Jmenné menu po pravé straně vám umožní získat alespoň vizuální přehled o bi­zarním světě albánského showbusinessu.

Beer.itc.ru

Neuvěřitelné stránky shromažďující 13 288 zátek od piva z celého světa – řazeno podle zemí, rusky a anglicky.

Designeast.eu

Velezajímavý designový projekt, o kterém se na stránkách Navýchodu ještě dočtete…

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *