Nevládní organizace v Polsku

Radek Novák

V listopadu 2000 vydal Úřad vlády Polské republiky obsáhlý sborník, ve kterém hodnotí spolupráci orgánů státní správy a samosprávy v Polsku s nevládními organizacemi. Brožura je přehledně utříděna: první část tvoří přehled a stručný komentář právních předpisů, které vymezují postavení nevládních organizací v polské společnosti. Ve druhé části je podrobně roz-pracován přehled konkrétních projektů podle jednotlivých ministerstev, dalších státních úřadů a vojvodských úřadů (obdoba našich krajů). Další část obsahuje přehled úřadů, které nespolupracují a je tam zdůvodněno proč. Následuje příloha s různými přehledy.

Pěkné – pomyslí si čtenář. No a co? Česká republika byla v první polovině devadesátých let hodnocena jako „tahoun“ a vzor zemí střední a východní Evropy, kdežto teď se všichni rozčilují, když je něco vytýkáno. Jenže stačí se porozhlédnout třeba do Polska a srovnávat. Přičemž netvrdím, že v Polsku je taková spolupráce bez problémů.

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2000 se ve Varšavě konal II. celopolský kongres katolických hnutí a společenství, kde se sešlo 3500 delegátů z celého Polska a pozorovatelé ze zemí střední a východní Evropy. Na kongresu vystoupil také předseda vlády Polské republiky Jerzy Buzek, který přímo vyslovil podporu a povzbuzení do práce nevládních organizací. „Úřady státní správy musí spolupracovat s nevládními organizacemi nejenom proto, že si to přeje stát, ale že je to potřebné pro lidi,“ řekl. Tyto nevládní organizace, včetně církevních, zajišťují služby, kde stát nestačí, nicméně s jeho plnou podporou. V kuloárech mi bylo řečeno, že to není ve skutečnosti tak pěkné. Že peněz není tolik, kolik by všichni potřebovali. Ale přece jenom mají něco víc než my. Umíte si představit našeho předsedu vlády či předsedu poslanecké sněmovny, že se účastní takového kongresu a (alespoň) říkají taková slova? Já tedy ne. Alespoň prozatím.

Jsme pořád vůdčí zemí střední a východní Evropy? Já si to nemyslím. Tuto roli přebírají jiní. A my se musíme pořád učit. A to je dobře.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *