Oslovit české publikum a potěšit ukrajinská srdce Pozvánka na Dny ukrajinské kultury v České republice

Bohdan Rajčinec

Nejedna národnostní menšina v této republice se čas od času pokouší zaujmout většinové obyvatelstvo počiny zvanými Dny kultury v ČR. Slováci, Rusové, Řekové, Němci, Poláci či Ukrajinci, všichni se snaží oslovit širší obecenstvo a prohlásit: „Jsme zde a máme vám co nabídnout.“ Snad se to v posledních letech i daří.

Z různých důvodů se problematika národnostně men­ši­nová postupně přeměnila v záležitost populární. Zájem studentů různých oborů, vědců a širší veřejnosti vůbec roste. Je to snad i díky tomu, že stovky tisíc příslušníků jiných národností čas od času specifikují své požadavky, české úřady je pak občas akceptují. Neziskové a národnostní organizace mají však i nadále důvod drze opo­novat vrchnosti a domáhat se práv cizinců i práv svých. Ctí přitom zásady zdravé konkurence, v případech po­třeby se podporují. Činí tak proto, že přes všechny ne­duhy komerčního systému současného světa, ve kterém se možná sami ocitli, pocítili potřebu pomoci druhým a přitom nezapomněli realizovat své vlastní potřeby. Ta­kovou pomocí, prezentací a realizací jsou rovněž Dny kultury v ČR. V našem případě se nedílně mísí svět český s ukrajinským a vytváří celek, který se pokoušíme nabídnout i druhé straně.

Letošní Dny ukrajinské kultury v ČR, jež ve spolupráci s dalšími ukrajinskými organizacemi zaštiťuje Ukra­jin­ská iniciativa v ČR, budou mít především nádech mu­zikální. Návštěvníkům se představí hudební ukrajinská tělesa z různých českých měst a Slovenska. Jejich vy­stoupení budeme moci sledovat v pražském katedrálním chrámu sv. Klimenta či v Předlicích v Ústeckém kraji. Plzeň poprvé navštíví pražští hoši z Ignis, kteří se také zúčastní představení všech souborů v pátečním galakoncertu v pražské Městské knihovně. Nezapomeňme ani na výstavku obrazů současného ukrajinského ma­lířství Serhije Rezničenka v malostranské galerii Zuzuk, promítání klasických filmů v Ostravě, přednášky pro studenty i jejich vlastní vklad a vize v pražském programu Ukrajina očima studentů. Diskusní kluby, česko-ukrajinská setkání a přednášky jsou připraveny i v ukrajinském klubu v Chomutově, na pražské ukrajinistice FF UK, v Brně na Masarykově univerzitě a neoficiálně i v Plzni.

Snad tedy letošní program, který nemá zaujmout svojí okázalostí, ale vstřícností, osloví českého návštěvníka a potěší ukrajinské srdce. Děkovná myšlenka autorů Dnů ukrajinské kultury patří Ministerstvu kultury, které týdenní projekt podpořilo (nejen symbolicky, ale pře­de­vším finančně).

Čtenáře tohoto neobvyklého časopisu tímto ukrajinští organizátoři zvou k návštěvě některého pořadu v rámci Dnů ukrajinské kultury, ale též k jakékoliv jiné diskusi v rámci dění ukrajinského i ukrajinistického.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *