Hrdelní zpěv z úbočí altajských hor

Na třetím náměstí spolu

Cesty na jih Rudolfa Brunera-Dvořáka

Praha slovanská

Ruský poutník stále prochází krajem

Pskovské zvony bijí na poplach

Písečné duny najdete také v Litvě

Osud Českého koutku v Kladsku