Hrdelní zpěv z úbočí altajských hor Turné altajské folklorní skupiny AltaiKai po České republice

V září dorazila do Česka sku­pina AltaiKai, aby představila tuzemskému publiku tradiční hudbu si­­biřské Altaje. Ta v sobě mísí prvky hrdelního zpěvu „kai“, mongolské hudby a pas­teveckých a ša­man­ských hu­deb­ních forem z oblasti Střední Asie. Po tuv­ských skupinách Yat-kha a Huun Huur Tu k nám tedy zavítali další před­stavitelé tohoto specific­kého a v dnešní době velmi populárního a vy­hledávaného hudebního stylu.

Republika Altaj se rozkládá v jihovýchodní části západní Sibiře a svojí rozlohou odpovídá rozloze Ma­ďarska. Žije v ní zhruba 200 tisíc obyvatel a je součástí Ruské fe­derace. Altajci však tvoří pouze 30 % obyvatel, vět­ši­no­vým národem jsou Rusové. Stále zde pře­vládá tra­diční pastevectví a chov dobytka. Náboženstvími Al­tajců jsou sunnitský islám, pravoslaví a lamaismus. Součástí ruského impéria se Altaj stala v 18. století.

Altajská hudba je velmi specifická a podobné hudební styly je možné nalézt pouze v sousedních či kulturně spřízněných zemích jako jsou právě Tuva, Mongolsko či Tibet. Kořeny alikvotního zpěvu lze však najít v mnoha kulturách po celém světě, v kabalistické i křesťanské tradici či v modlitbách tibetských mnichů. Alikvotní zpěv je prastarý způsob zpěvu, založený na vědomém zvýraznění jednotlivých složek jednoho tónu. Jeden zpěvák tak zároveň vytváří zvuk jakoby dvou lidí, jeden nízký a druhý velmi vysoký. Všechny styly alikvotního zpěvu vyžadují kontrolu manipulace s bránicí, hrtanem a dutinou ústní. Alikvoty byly využívány v léčitelství, ri­tuálech i modlitbách. Hudebníci AltaiKai ovládají čtyři typy alikvotního a hrdelního zpěvu – karkyra, choomej, sabysky a sygyt. S alikvoty jsou spojeny také tradiční hudební nástroje – dechové, strunné, bicí.

Skupina AltaiKai, kterou tvoří Urmat Yntajev, Emil Těr­kišev, Radmila Těrkiševa, Eremej Glazin, Ojrot Otukov a Sarymaj Určimajev, v rámci svého turné vystoupila například v pražském Obecním domě se skupinou Hra­dišťan, Jiřím Pavlicou a se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy. Dále se představila na Vyšehradě a spolu se členy skupiny Central Asian Prague Ensemble zahráli v klubu Roxy NoD. V komor­ním sále Starého purkrabství na Vyšehradě také proběhl work­shop alikvotního a hr­delního zpěvu, jehož výuka kom­bi­novala teorii s řadou praktických cvičení. Mimo Prahu se skupina představila také v Ostravě či v kapli Božího těla v Kutné Hoře.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *