Ulcinj – město vůní a barev

Na samém jižním cípu čer­no­horského pobřeží, tam, kde se do Jaderského moře vlévá řeka Bojana, leží staro­bylé město Ulcinj. Společně s chorvatským ostrovem Hvar se může pochlubit nejvyšším počtem slunečných dnů v roce na Jad­ranu, a také proto je jedním z center v posledních letech překotně se rozvíjející černo­horské turistiky.

Slovo překotný je ostatně v pří­padě Ulcinje více než výstižné. Narozdíl od rodinně vyhlížejícího Petrovce či mondénní Budvy, působí Ul­cinj, obývaná převážně černohorskými Al­bánci, ryze bal­kánským dojmem. Evropskou archi­tekturu dominantní středověké tvrze rodu Balšićů, jehož potomek Đurađ získal roku 1368 město do držení, doplňují štíhlé minarety a nepřehledné úzké uličky lemované pomerančovníky, vinoucí se mezi věčně rozestavěnými domy. K multikulturní atmosféře přispívají dvojjazyčné nápisy v černohorštině a exoticky vyhlí­že­jící albánštině. Přidáme-li k tomu všemu turisty přeplněnou hlavní třídu, volání ne­přeberného množství prodejců čehokoliv, vůni grilovaného skopového linoucí se z desítek ćevabdžinic a dopravní systém, pro jehož označení je slovo chaos eufe­mizmem, získává navíc Ulcinj ráz typicky orientální. Pokud to někde v Černé Hoře žije, je to tady.

Předpokládá se, že Ulcinj – albánsky Ulqini – byla založena v 5. století př. n. l. řeckými kolonisty z Kolchidy (Krymu). Je tedy jedním z nejstarších měst na Jadranu a má dlouhou námořnickou tradici. Svého času byla sídlem pirátů, kteří ohrožovali lodě benátských a dubrovnických kupců, za osmanského panování se ulcinjská ob­chodní flotila stala pilířem osmanského námořního obchodu na Jadranu a také jedním z center obchodu s otroky. Zajíma­vostí je, že na místním Náměstí otroků se svého času ocitl v okovech také slavný španělský spisovatel Miguel de Cer­vantes. který byl při návratu z bitvy u Lepanta zajat piráty a prodán do ot­roctví. Jinou kuriozitou je, že Osmané ve městě umístili posádku černých alžír­ských Maurů, jejichž potomci byli měst­ským obyvatelstvem asimilováni, stejně jako potomci četných otroků dovezených z nitra Afriky. Jeden potomek těchto čer­nochů prý dodnes v Ulcinji žije, potkáte-li tedy na ulicích tohoto živého a barevného města člověka černé pleti, vězte, že to možná je poslední původní černohorský mouřenín.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *