Ze zákulisí vídeňských jednání o budoucnosti Kosova

Martin Mikeska

Jednání o budoucím statusu Kosova se ve Vídni konala již třikrát. První kolo (20. a 21. února) proběhlo v paláci Kinských, druhé (17. března) a třetí (3. dubna) v paláci Auerspergů. Rozhovorů se účastní tři osmičlenné vyjednávací skupiny – kromě představitelů Albánců z Kosova a zástupců vlády Srbska a Černé Hory je to mezinárodní koordinační tým sestavený především ze skupiny finského diplomata Marttiho Ahtisaariho a dále z představitelů UNMIK, Rady Evropy, bělehradské kanceláře OSN, USA a Ruska. Každá se stran může mít osm zvláštních poradců.

Nutno podotknout, že zájem o jednání o budoucnosti Ko­sova dramaticky opadá, což lze pozorovat na stále men­ším počtu novinářů na konfe­ren­cích. Po prvním kole roz­hovorů bylo přítomno více než 200 zástupců médií, po kole druhém se nedostavila ani třetina z tohoto počtu. Poslední, třetí fáze vyjednávání přitáhla na konferenci zhruba čtyřicet novinářů, a to většinou ze srbských a albánských médií. Ale i ze Srbska a Černé Hory je zřejmý slabý zá­jem sdělovacích prostředků, což je patrné z otázek, které (ne)pokládají svým představitelům. Jejich albánští kolegové jsou v požadavcích na odpovědi na své otázky daleko úpornější, přičemž čas vyčleněný na konferenci jim zpra­vidla nestačí. Těžko lze také pře­hléd­nout skutečnost, že narozdíl od většiny srbských novinářů všichni albánští novináři hovoří ang­licky.

A jakou mají vídeňská jednání odezvu v rakouském tisku? Dva deníky s největším nákladem, Kurier a Neu Kronen Zeitung (oba z Vídně), počátek roz­hovorů prakticky ig­no­rovaly. Jiné dva vídeňské deníky, Die Presse a Der Stan­dard, pojednávaly o počát­cích rozhovorů velmi obšírně na celých stránkách a udá­losti věnovaly zvláštní komentáře. Der Standard se domnívá, že rozhovory potrvají dlouho, Die Presse uvádí, že cílem je, aby se obě strany, i Srbové i Albánci, „probraly ze sna“ a pochopily realitu kolem sebe. Týdeník Profil citoval nejmenovaného člena albánského vyjedná­vacího týmu, který uvedl, že „přímá vyjednávání jsou od­souzena k neúspěchu“. Cílem prištinské delegace je podle Profilu vytvoření situace, ve které Srbové opustí vyjedná­vání, „načež by mezinárodní společenství ztratilo trpělivost a vnutilo vlastní řešení – nezávislost Kosova“.

Podle neoficiálních zmínek některých „zasvě­ce­ných“ jsou rozhovory stále náročnější, jelikož počet témat, o kterých se jedná, je stále větší a předměty rozhovorů čím dál cit­li­vější. Poslední, třetí kolo bylo velmi vyčerpávající, neboť se jednalo sedm hodin, a to jen s dvěma přes­táv­kami. Členové srbského i albánského týmu během pauz na kávu diskutují v kuloárech. Patrné přitom je, že předsedající ra­kouský diplomat Albert Rohan a jeho nejbližší spolu­pra­covníci z rakouského ministerstva zahraničí mají velmi dobré vztahy s Albánci. Během druhého kola rozhovorů, kdy albánský tým vedl Hashim Thaqi, se žádné kuloární dis­kuze srbské a albánské skupiny nevedly, přesněji – atmosféra v paláci Auersperg byla velmi napjatá.

Jedna nevládní ženská organizace v Prištině nedávno po­­žadovala, aby se do vyjednávacích týmů zapojily i ženy. Ah­tisaariho kancelář to přijala jako dobrý nápad a když Ah­tisaari minulé pondělí přijal srbskou delegaci, zdů­raznil, že mu dělá radost vi­dět v týmu ženu. Vtipně pak poznamenal, že „kdyby jich bylo více, mohlo by hrozit nebezpečí, že snad dojde k nějaké dohodě“. Ze srbské strany se mu dostalo suché odpo­vědi, že Gordana Matković nebyla do srbského týmu vyjed­na­vačů přijata proto, že je žena, nýbrž proto, že je odborník.

Na závěr jeden bizarní, ale vizuálně působivý detail. Před­sedající Albert Rohan nosí jako svou „ochrannou známku“ červenou kravatu, pro níž v Americe existuje speciální ná­zev power tie. Po druhém kole rozhovorů trojice z pěti albánských vyjednavačů sedících za stolem na konferenci pro novináře měla červené kravaty. Při posledním, třetím kole vyjednávání mělo červenou vázanku již všech šest představitelů prištinské delegace.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *