Jevhen Perebyjnis: „Využijeme každou možnost pro šíření pravdy o ruské agresi na Ukrajině.“

Jevhen Perebyjnis

Není tajemstvím, že Česká republika – nehledě na historické vazby s Ukrajinou a obrovskou ukrajinskou komunitu – zůstává pro Ukrajinu jednou z nejkomplikovanějších zemí, pokud jde o mezinárodní otázky. V březnu 2017 do Prahy přijel Jevhen Perebyjnis, který se ujal funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v České republice – a zahájil svoji činnost ofciálního představitele Ukrajiny v komplikovaném českém prostředí. Pan velvyslanec poskytl rozhovor pro NV, v němž vysvětlil, jak si svoji novou pozici představuje

Jaké cíle vidíte jako prioritní pro svou práci nového velvyslance Ukrajiny v Praze? Česká republika je pro Ukrajinu velmi důležitou zemí. Naše země jsou spojeny historickými vazbami, tradičně aktivní podnikatelskou a ekonomickou spoluprací, intenzivními mezilidskými kontakty. Když k tomu připočteme, že Česká republika je členem téměř všech nejdůležitějších mezinárodních a regionálních organizací, je pro nás velmi důležitý postoj České republiky k řadě pro Ukrajinu stěžejních otázek v kontextu podpory našeho státu v boji proti ruské agresi. Proto jako hlavní prioritu a svůj hlavní úkol jakožto velvyslance Ukrajiny v ČR vidím aktivizaci oboustranného politického dialogu. Pokud mezi sebou mají představitelé vlády úzké kontakty, například se navštěvují, prohlubuje se i spolupráce na ostatních úrovních. Další prioritou je zintenzivnění obchodní a ekonomické součinnosti. V tomto smyslu náš stát disponuje obrovským potenciálem. Tím spíše, že teď máme s EU společnou zónu volného obchodu, která otevírá před ukrajinskými a českými podnikateli řadu zcela nových možností a perspektiv. Stejně tak mezi mé priority patří kulturní prezentace Ukrajiny v ČR. Velvyslanectví má společně s řadou českých a ukrajinských organizací naplánovanou řadu zajímavých akcí, které mají za cíl ukázat moderní a kreativní evropskou kulturu naší země a zničit stereotypy, které se během mnoha let v České republice zformovaly. A samozřejmě, že zvláštní pozornost bude věnována práci s informacemi. Bohužel, česká společnost často dostává skrze ruskou propagandu převrácený obrázek toho, co se odehrává na Krymu a v Donbasu. Poskytování pravdivých informací o ruské agresi na Ukrajině a o boji ukrajinského lidu za vlastní svobodu a nezávislost – to je úkol, který ani nejde přecenit. V tomto smyslu počítáme se značnou podporou občanské společnosti v České republice a s pomocí Ukrajinců, kteří žijí v ČR.

Ukrajinská menšina v ČR je snad nejpočetnější v celé Evropě. Jak si představujete spolupráci s ukrajinskou společností v ČR?

Samozřejmě plánuji úzce spolupracovat jak s ukrajinskými organizacemi, tak i se všemi Ukrajinci, kteří mají chuť se zapojit do popularizace ukrajinské kultury v této zemi, šířit pravdu o ruské agresi na Ukrajině a obecně vylepšovat ukrajinskou image v ČR jakožto moderního, evropského a demokratického státu. Velvyslanectví bude iniciovat projekty a podporovat všechny nápady, které by napomohly zabezpečení kulturní a informační potřeby Ukrajinců v ČR. Ale v dnešní, pro nás velmi složité době Ukrajina potřebuje stejnou podporu ukrajinské diaspory, jako diaspora potřebuje Ukrajinu. Počítám proto s aktivním postojem našich spoluobčanů v ČR, jejich „nelhostejností“ a hlavně snahou shodnout se na tom, co je dnes nejdůležitější – hájení naší nezávislosti, územní celistvosti a směřování k Evropě. Rozhodně jsem proti situaci, kdy velvyslanectví a ukrajinská komunita v ČR fungují odděleně, když se začínají zodpovědnost a zájmy rozdělovat. Velvyslanectví je stejnou součástí ukrajinského menšiny v ČR jako kterýkoliv jiný Ukrajinec. My jsme jakýmsi pojítkem mezi nimi a velkou Ukrajinou. Máme stejný cíl – jednat tak, aby si Ukrajiny v ČR vážili, aby ji tady podporovali a aby Ukrajinci mohli být pyšní na to, že jsou součástí velkého evrop ského národa. Teď není čas na drobná nedorozumění. Naopak – musíme se sjednotit kolem strategických, chcete-li existenčně důležitých hodnot pro náš národ. Pokud budeme jednotní, pokud budeme mluvit jedním hlasem – my všichni i naše země budeme podle toho vnímáni.

Velká část Ukrajinců má dosti abstraktní představu o tom, jaké otázky se můžou řešit prostřednictvím zastupitelství a v jakých situacích jim může být velvyslanectví nápomocno…

Chci usilovat o to, aby velvyslanectví fungovalo a aby bylo maximálně otevřené a transparentní (samozřejmě do té míry, do jaké to jde u diplomatického zastupitelství, které samozřejmě má svá bezpečnostní a režimní omezení). To znamená, že kdokoli se na nás může obrátit, obrátit se na mne jako na velvyslance s vlastním návrhem, nápadem nebo problémem. V době moderních technologií to člověk může udělat mnoha způsoby – buď přijít na velvyslanectví, nebo napsat třeba na sociální síť. Kterýkoli občan Ukrajiny, který se dostane do potíží, může počítat s naší pomocí. Ba co víc, i kdyby se stalo, že takový občan třeba poruší české zákony – stejně se budeme snažit mu pomoci. Nemusíte se nás bát. Nejsme policie nebo nějaký represivní orgán. My jsme tady právě proto, abychom našim občanům pomáhali.

Česká republika je v kontextu vzájemných vztahů s Ukrajinou poměrně složitou zemí. Prezident Zeman je snad jedinou hlavou státu z celé EU, která podporuje ruskou rétoriku o „občanské válce“ na Ukrajině. Dříve se Miloš Zeman vyjadřoval o Majdanu jako o „doupěti banderovců“. Může být spolupráce s takovými politiky pro Ukrajinu vůbec efektivní?

Spolupracovat je možno, ale i nutno, se všemi. Ohledně ruské agrese na Ukrajině máme velmi konkrétní postoj a neúnavně ho budeme prosazovat: Ukrajinci jsou pokojným národem, chceme sami rozhodovat o své budoucnosti; nepotřebujeme nic cizího, ale stejně tak se nehodláme vzdát něčeho vlastního, a budeme bojovat za vlastní svobodu. To Rusko přišlo se zbraněmi do naší země, okupuje část našeho území, každý den zabíjí Ukrajince a snaží se nás vrátit do totalitární imperialistické minulosti. Jak Rusko, tak i naši mezinárodní partneři musí pochopit, že k tomu již nikdy nedojde. A jediné východisko z této situace spočívá v tom, že Rusko musí opustit naše území. A mohlo by k tomu dojít mnohem dříve, kdyby tlak mezinárodního společenství na Rusko byl cílevědomý a nekompromisní. Takovýto postup, kdy si politici navzájem vysvětlují svou práci a postoje v mezinárodních otázkách, musí pokračovat i v případech, kdy se zdá, že nás neslyší nebo nechtějí slyšet. Pravda vždy vítězí. Tichá voda břehy mele.

Již jste měl možnost se s prezidentem Zemanem sejít. Jak Vaše setkání proběhlo?

Setkání proběhlo dosti konstruktivně. Probrali jsme některé záležitosti týkající se rozvoje politického dialogu mezi našimi státy a aktivizace ukrajinsko-české obchodně-ekonomické spolupráce. Krátce jsem pana prezidenta informoval o situaci na Krymu a v Donbasu. Nutno chápat, že formát komunikace v rámci předávání pověřovacích listin je značně omezující – kvůli nedostatku času se nepředpokládá detailní probírání jistých otázek. Nicméně, plánujeme využívat všechny možnosti, abychom mohli české vládě poskytovat objektivní informace o ruské agresi na Ukrajině.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *