Rádio v první linii

Tatarští muslimové v polsko-litevském státě

Nasmrcení

Paweł Szydeł – Stíny dávných plachetnic

Genowefa Jakubowska – Fijałkowska

Dopsaná kronika třetího světa

Osud Českého koutku v Kladsku

Nejzajímavější je pro mě člověk